〜Cách đặt lịch hẹn tư vấn trực tuyến〜

Quy trình đặt hẹn bằng điện thoại thông minh

Video về cách đặt lịch hẹn trực tuyến
1.Truy cập vào trang web đặt hẹn chăm sóc y tế trực tuyến
Truy cập vào trang web đặt hẹn chăm sóc y tế trực tuyến(https://yoshimori-clinic.com/
※Nền tảng đăng nhập là sử dụng facebook (sử dụng facebook làm nền tảng đăng nhập)
2.Vui lòng nhập thông tin thành viên của bạn
①Vui lòng nhập ngày sinh của bạn bằng 8 chữ số.
②Nhập số đăng ký của bạn và đăng nhập.

※Số đăng ký chỉ được cấp cho những người đã nhận được thông tin từtổ chức giám sát trước.
Nếu bạn không biết thông tin đăng nhập của mình, vui lòng liên hệ với các tổ chức giám sát.

③Sau khi nhập số đăng ký, nhấn nút “Enter” để sang bước tiếp theo.

3.Đăng nhập bằng Facebook và cho phép tin nhắn.
3.1 Nhấn nút “Gửi tới Messenger” để cho phép liên hệ với Yoshimori Clinic và Messenger.
3.2 Khi bạn đã chấp nhận tin nhắn, nút “Tiếp theo” sẽ xuất hiện. Nhấp vào nút “Tiếp theo” để chuyển sang màn hình đặt chỗ.
4.Trả lời chúng tôi bằng Facebook Messenger và thêm tài khoản của chúng tôi làm bạn.
4.1 Sau khi đăng nhập, một tin nhắn sẽ được gửi đến Facebook Messenger.
4.2 Sau khi nhận được tin nhắn, vui lòng nhấp vào “👍” để trả lời tin nhắn.
4.3 Chạm vào URL được gửi cho bạn trong tin nhắn để thêm bạn.
Đối với đặt chỗ thứ hai và tiếp theo, bước này sẽ được bỏ qua.
5.Tiến hành đặt hẹn chăm sóc y tế trực tuyến.
Nhấn vào “Telemedicine Appointment”
6.Chọn ngày và giờ bạn muốn lấy hẹn.
Chọn ngày và giờ bạn muốn gặp bác sĩ của chúng tôi
7.Tải lên thẻ bảo hiểm y tế công cộng của bạn (mặt trước và mặt sau)
Vui lòng đính kèm và tải lên mặt trước và mặt sau của thẻ bảo hiểm y tế công cộng của bạn.
※Khi bạn đã tải lên thẻ bảo hiểm y tế công cộng của mình, lần tải lên thứ hai và các lần tải lên tiếp theo sẽ bị bỏ qua.
8.Câu trả lời cho cuộc phỏng vấn y tế
Vui lòng trả lời các triệu chứng, tiền sử điều trị, … của bạn theo câu hỏi
biểu mẫu.Khi bạn trả lời xong tất cả các câu hỏi, vui lòng xác nhận câu trả lời của bạn và chạm vào “Xác nhận” để tiếp tục.
9.Đặt trước đã hoàn thành
Bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết về cuộc hẹn của mình qua Facebook Messenger khi cuộc hẹn của bạn hoàn tất.
Sau khi nhận được tin nhắn, y tá hoặc thông dịch viên y tế của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua Facebook Messenger, vui lòng trả lời chúng tôi bằng “👍“.
10.Liên lạc từ thông dịch viên y tế•y tá.
Sau khi bạn trả lời tin nhắn thông dịch viên y tế• y tá của chúng tôi sẽ hỏi thêm chi tiết về các triệu chứng của bạn.
Có sẵn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ(tiếng anh, tiếng khmer,tiếng việt,tiếng trung).
Bạn có thể liên hệ trao đổi bằng cách gọi điện, nhắn tin, tin nhắn thoại.
Vào ngày khám bệnh trực tuyến, vui lòng tham gia khám bệnh (video phone) từ URL mà Facebook Messenger nhận được.
Khoảng 10 phút trước giờ hẹn, y tá / thông dịch viên y tế sẽ liên lạc với bạn để xác nhận rằng bạn đã sẵn sàng.
11.Bắt đầu chăm sóc y tế trực tuyến
Bấm vào đường links liên kết đăng nhập vào zoon đã được gửi qua tin nhắn facebook của bạn để bắt đầu điều trị trực tuyến.
※người dùng iphone xin hãy mở bằng trình duyệt safari để bắt đầu điều trị trực tuyến.
お問い合わせ